Jantar

Jantar – vartalosokerointi

Sugar makes your skin so sweet! Soke­roin­ti on iho­ys­tä­väl­li­sin tapa pois­taa kar­vo­ja, ja se sopii­kin kai­ken­lai­sil­le kar­voil­le ja iho­tyy­peil­le, jopa kui­val­le ihol­le. Se sovel­tuu erin­omai­ses­ti sekä nai­sil­le että mie­hil­le, ja soke­roin­nil­la voi­daan pois­taa iho­kar­vo­ja lähes mis­tä tahan­sa kehon osas­ta.

Soke­roin­nin etu­na vahauk­seen näh­den on se, että soke­ri ei tar­tu ihoon ja se on vesi­liu­kois­ta. Soke­roin­nil­la voi­daan pois­taa vie­lä­kin lyhyem­piä kar­vo­ja kuin vahauk­sel­la, ja se on iho­ys­tä­väl­li­sem­pää. Soke­roin­ti aiheut­taa vähem­män kar­vo­jen sisään kas­va­mis­ta tai kar­va­tu­pen­tu­leh­duk­sia ver­rat­tu­na vahauk­seen.

Varaa aikasi helposti netistä