Dermaviduals – Tiede kohtaa Kauneuden

Dermaviduals – Tiede kohtaa Kauneuden

Der­ma­vi­duals sopii kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka etsi­vät aivan jotain poik­keuk­sel­lis­ta!

Dermaviduals tuotteissa ei ole:

~ EI hajus­tei­ta, joka on ylei­sin her­kis­tä­vä teki­jä. Osa tuot­teis­ta sisäl­tää esim. veh­nä­nal­kio­öl­jy­te­ho­tii­vis­te vain omi­nais­tuok­sun.

~ EI säi­lön­tä­ai­nei­ta, jot­ka ovat tut­ki­tus­ti toi­sek­si eni­ten her­kis­ty­mis­reak­tioi­ta aikaan saa­via aine­so­sia.

~ EI emul­gaat­to­rei­ta, tavan­omai­sis­sa voi­teis­sa käy­te­tään emul­gaat­to­rei­ta tasa­pai­noit­ta­maan. Ne kerään­ty­vät ihoon ja ihoa puh­dis­tet­taes­sa liu­ot­ta­vat myös ihon omia lipi­de­jä, mikä hei­ken­tää ja ehkäi­see voi­tei­den tehoa.

~ EI mine­raa­liöl­jy­jä eikä sili­ko­nia, sil­lä nämä aiheut­ta­vat ihon tuk­keu­tu­mis­ta kos­ka hidas­ta­vat ihon toi­min­taa. Sekä aiheut­ta­vat kui­vu­mis­ta ja ihon kos­teus­pi­toi­suu­den las­kua.

~ EI väriai­nei­ta, eikä eläin­ko­kei­ta! Der­ma­vi­duals perus­tuu ns. DMS - raken­tee­seen (Der­ma Membra­ne Struc­tu­re), eli voi­tei­den raken­ne vas­taa ihon sar­veis­so­lu­kon ja solu­jen väliai­nei­den luon­nol­lis­ta koos­tu­mus­ta. Voi­teet sulau­tu­vat suo­raan ihoon.

Derma = iho, Individuals = yksilöllinen

Haluai­sit­ko sinä juu­ri ihol­le­si sen oikean voi­teen?

Der­ma­vi­duals voi­teet voi­daan sopeut­taa täy­del­li­ses­ti ja YKSI­LÖL­LI­SES­TI ihon kun­toon ja vuo­den­ai­kaan sopi­vak­si eri­lai­sil­la vai­ku­tusai­ne­tii­vis­teil­lä.

- Kou­lu­tet­tu kos­me­to­lo­gi sekoit­taa yksi­löl­li­sen hoi­to­voi­teen asiak­kaal­le ihon tar­pei­den perus­teel­la.

Tulok­se­na ainut­laa­tui­nen hoi­to­jär­jes­tel­mä, joka sopeu­tuu juu­ri sinun ihol­le­si.

Der­ma­vi­duals on myös juu­ri sinun iho­si hoi­toon myös­kin, jos ihol­la­si on akne, atoop­pi­nen iho, rosace­ai­hol­le, perio­raa­li­der­ma­tiit­tiin, cou­pe­ro­sai­hol­le.

Varaa aikasi helposti netistä