Hurmaava hoitopuoti

Kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lut ammat­ti­tai­dol­la ja aidol­la läs­nä­olol­la juu­ri sinul­le!
Pal­ve­lutVaraa aika

Haluaisitko jalkahoidon kotiisi?

Kuljen mielelläni tekemässä jalkahoitoja noin 25 km säteellä hoitolasta, tarvittaessa pidemmällekin!

Jalkahoitokotikäynnit varattavissa puhelimitse, ota yhteyttä numeroon 0504720750.

Otathan huomioon että jos teen hoitoa en pysty silloin vastaamaan puhelimeen. Soitan sinulle takasin hoidon loputtua, kiitos!

Kosmetologi Maija Niskavaara

Innos­tuk­se­ni kos­me­to­lo­gin alaan ja kos­me­tiik­kaan alkoi luul­ta­vas­ti jo pie­ne­nä tyt­tö­nä mut­ta var­mis­tui sii­tä kun asuin edes­men­neen mum­mo­ni luo­na. Hoi­din hän­tä ja hänen jal­ko­jaan samal­la kun opis­ke­lin lähi­hoi­ta­jak­si v. 2006. Vuon­na 2014 läh­din opis­ke­le­maan kos­me­to­lo­gik­si Rova­nie­mel­lä. Ensim­mäi­sen työ­har­joit­te­lu­ni suo­ri­tin Van­taal­la Fla­min­gon Day Spas­sa ja kyl­py­läs­sä. Tämä työ­har­joit­te­lu opet­ti minul­le pal­jon ja samal­la se vah­vis­ti intoa tuot­taa hem­mot­te­le­via, ren­tout­ta­via hoi­to­ko­ko­nai­suuk­sia koko kehol­le.

Suo­ri­tin vii­mei­sen työ­har­joit­te­lu­ni Kemin Emo­tio­nis­sa, sain pal­jon tuo­te­tie­tout­ta ja iha­nia ystä­viä. Val­mis­tuin mel­kein heti työ­har­joit­te­lun jäl­keen mut­ta koin sil­loin etten vie­lä ollut val­mis yrit­tä­jäk­si ja tein pari vuot­ta töi­tä ravin­to­la-alal­la haa­veil­len samal­la omas­ta yri­tyk­ses­tä. Nyt vih­doin ja vii­mein uskal­sin läh­teä toteut­ta­maan into­hi­moa­ni toi­mia kos­me­to­lo­gi­na.

Teen töi­tä innok­kaas­ti ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tee­na asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den tuot­ta­mi­nen. Jal­ka­hoi­dot ovat aina olleet mie­len­kiin­to­ni ja ne ovat­kin eri­tyis­osaa­mi­se­ni. Haluan tar­jo­ta asiak­kaal­le koko­nais­val­tais­ta hoi­to­ko­ke­mus­ta näh­tä­vil­lä tulok­sil­la ja hem­mot­te­lul­la!

Palvelut

Ripset ja kulmat

Kasvohoidot

Kädet ja kynnet

Jalkahoidot

Hieronnat ja sokeroinnit

Varaa aika

Yhteystiedot

Sijain­ti:

Löy­dät minut Val­ta­ka­tu 36, Kemis­tä

Aukio­loa­jat:

Ma - Pe 10-17

(kysy myös aamu, ilta ja vii­kon­lop­pu aiko­ja!)

Seuraa meitä somessa!